Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 61 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 61 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 62 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 62 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 5 trang 63 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 63 sách bài tập Địa lí 8, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bên phải (B để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Gửi bài