Giải câu 2 trang 61 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức giai đoạn Tiền Cambri - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải