Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang ̀̀5 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 8, a, Tô màu vàng vào phần châu Á. b, Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á. c, Ghi dấu cộng (+) vào vị trí điểm cực Bắc, cực Nam châu Á và điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống trong những câu dưới đây.

 • pic

  Câu 2 trang 6 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 8, Dựa vào hình 2 dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các dãy núi chính, các sơn nguyên chính và các đồng bằng lớn của châu Á lên lược đồ. b) Kết hợp hình 1.2 tr 5 SGK nêu nhận xét khái quát về địa hình Châu Á.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 6 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 6 SBT địa 8, Quan sát hình 1.2 tr 5 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các loại khoáng sản chính ở châu Á và vùng phân bố của chúng.

 • pic

  Câu 1 trang 7 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 7 SBT địa 8, Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng và mang tính lục địa cao.

 • pic

  Câu 2 trang 7 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 7 SBT địa 8, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 3 trang 8 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 8 SBT địa 8, Dựa vào hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu châu Á, tr 7 SGK, em hãy: a) Cho biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? b) Kết hợp với vốn kiến thức, nêu đặc điểm chung của đới khí hậu này?

 • pic

  Câu 1 trang 8 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 8 SBT địa 8, Quan sát hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 9 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 9 SBT địa 8, Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây.

 • pic

  Câu 3 trang 10 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 10 SBT địa 8, Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 4 trang 10 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 10 SBT địa 8, Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

 • Quảng cáo

Gửi bài