Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 16 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 16 SBT địa 8, Quan sát hình 6.1. Lược đồ mật độ dân số và những thành phố lớn của châu Á, tr 20 SGK, em hãy: a, Hoàn thành sơ đồ dưới đây. b, Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu nguyên nhân dẫn tới sự phân bố dân cư khác nhau ở các khu vực của châu Á.

 • pic

  Câu 2 trang 18 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 18 SBT địa 8, Dựa vào hình 3 dưới đây: a, Dùng kí hiệu (.) để xác định (và biểu hiện) vị trí của 15 thành phố lớn ở châu Á, năm 2000 ( theo bảng 6.1, tr 19 SGK)

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 18 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 18 SBT địa 8, Giải thích sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Gửi bài