Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 51 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 8, Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào và Cam-pu-chia.

 • pic

  Câu 2 trang 52 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 52 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài