Giải câu 2 trang 52 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 52 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 18.1, 18.2 tr 62, 63 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải câu 1 trang 51 SBT địa 8

    Giải câu 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 8, Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về khả năng liên hệ với nước ngoài của Lào và Cam-pu-chia.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài