Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 82 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 8, Ghi chữ Đ vào ô trước ý trả lời đúng, chữ s vào ô trước ý trả lời sai.

 • pic

  Câu 2 trang 83 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 83 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 83 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 8, Hãy giải thích sự khác nhau về thời gian lũ trên các lưu vực sông ở ba miền

 • pic

  Câu 4 trang 84 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 84 sách bài tập Địa lí 8, nêu rõ thuận lợi, khó khăn của sông ngòi nước ta đối với sản xuất và đời sống

Gửi bài