Quảng cáo
 • Câu 1 trang 110 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 110 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 110 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 110 sách bài tập Địa lí 8, Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 111 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 111 sách bài tập Địa lí 8, Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 111 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 111 sách bài tập Địa lí 8, Nêu vị trí, giới hạn của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

  Xem lời giải

Gửi bài