Quảng cáo
 • Câu 1 trang 65 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 8, Ghi tên của 63 tỉnh, thành phố của nước ta theo thứ tự vào bảng theo mẫu sau:

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 67 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 67 sách bài tập Địa lí 8, a) Dùng kí hiệu thể hiện 10 loại khoáng sản dưới đây lên lược đồ: than, dầu mỏ, khí đốt, bô xít, sắt, crom, thiếc, titan, apatit, đá quý:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 68 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 8, Kể tên các tỉnh, thành phố ven biển (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.

  Xem lời giải

Gửi bài