Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 77 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 78 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 8, Đặc điểm khí hậu Việt Nam

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 79 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 79 sách bài tập Địa lí 8, Tính nhiệt độ trung bình năm của ba trạm: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.

Gửi bài Gửi bài