Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 89 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 89 sách bài tập Địa lí 8, Ghi chữ Đ vào ô trước ý trả lời đúng, chữ s vào ô trước ý trả lời sai:

 • pic

  Câu 2 trang 89 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 89 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các nhân tố hình thành đất và ba nhóm đất chính ở nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 90 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 90 sách bài tập Địa lí 8, Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ ba nhóm đất chính ở nước ta theo gợi ý sau.

 • pic

  Câu 4 trang 91 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 91 sách bài tập Địa lí 8, Hãy nêu giá trị sử dụng của ba nhóm đất chính ở nước ta

Gửi bài