Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 38 SBT địa 7 (Bài 14)

  Giải câu 1 trang 38 sách bài tập Địa lí 7, Cho biết các điểm cực Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T) của khu vực Đông Nam Á thuộc nước nào

 • pic

  Câu 2 trang 40 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 14.1. Lược đồ địa hình và hướng gió ở Đông Nam Á, tr 48 SGK:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 40 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 14.2. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, tr 49 SGK, nêu nhận xét về khí hậu của Pa-đăng và Y-an-gun theo gợi ý cụ thể dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 41 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan của tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, em hãy:

Gửi bài