Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading

Globalisation and cultural diversity 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. 3. Read the article again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following question.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Globalisation and cultural diversity

(Sự toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa)

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

1. What is globalisation?

(Toàn cầu hóa là gì?)

2. How does globalisation affect local cultures?

(Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến văn hóa địa phương như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Globalization is the interconnectedness of countries and cultures through global trade, communication, and technology.

(Toàn cầu hóa là sự kết nối giữa các quốc gia và nền văn hóa thông qua thương mại, truyền thông và công nghệ toàn cầu.)

2. Globalization has had a beneficial and detrimental impact on local cultures. It has provided chances for cultural interaction, revival, and economic development. However, it has resulted in economic disparities and threats to local businesses and identities.

(Toàn cầu hóa đã có tác động có lợi và bất lợi đối với văn hóa địa phương. Nó đã tạo cơ hội cho sự tương tác văn hóa, sự hồi sinh và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nó đã dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế và các mối đe dọa đối với các doanh nghiệp và bản sắc địa phương.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings.

(Đọc bài viết và nối mỗi phần (A-C) với một tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề dư.)

The effects of globalisation on cultural diversity

As a result of globalisation, the world is becoming more and more connected. This has changed people's way of life, beliefs, art and customs, or their culture, in many respects. Although people's experiences around the world have become very similar, globalisation has also encouraged cultural diversity. Below are some examples.

A. _________

Fast food chains and international restaurants have become popular, offering a wide range of dishes and more food choices to local people. For example, here in Viet Nam, we can enjoy Italian pizza or Japanese sushi, in addition to our traditional food. Moreover, some international dishes use local ingredients, which make them unique and more suitable to local tastes. On the other hand, Vietnamese specialties, such as pho and banh mi, are also gaining popularity worldwide.

B. _________

Thanks to globalisation, people can quickly discover new music from all over the world. People nowadays enjoy listening to music from different countries and cultures, and in different languages. For example, American teens are captivated by K-pop music and dance. There are also many music festivals around the globe that bring artists and music fans together. In today's connected world, it is very common for musicians across the world to work on music projects and share ideas together.

C. _________

Globalisation has also impacted fashion by opening it up to a variety of styles and influences from around the world. Cross-cultural styles that blend both traditional and modern elements are on the rise. This presents opportunities for fashion designers to be creative and reflect the cultural richness of the world. It is now easier for people to keep up with fashion trends from different cultures and regions, and express their identities in new and exciting ways.

In conclusion, globalisation has helped strengthen cultural diversity in the world and made people appreciate different cultures and lifestyles.

1. Discovering K-pop music (Khám phá âm nhạc K-pop)

2. Blending fashion styles (Pha trộn phong cách thời trang)

3. Fast food popularity (Sự phổ biến của thức ăn nhanh)

4. No borders for music (Âm nhạc không biên giới)

5. Variety of cuisines (Ẩm thực đa dạng)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tác động của toàn cầu hóa tới đa dạng văn hóa

Kết quả của toàn cầu hóa khiến thế giới ngày càng trở nên kết nối hơn. Điều này đã thay đổi lối sống, tín ngưỡng, nghệ thuật và phong tục, hoặc văn hóa của con người ở nhiều khía cạnh. Mặc dù trải nghiệm của mọi người trên khắp thế giới đã trở nên rất giống nhau, nhưng toàn cầu hóa cũng khuyến khích sự đa dạng văn hóa. Dưới đây là một số ví dụ.

A.

Các chuỗi thức ăn nhanh và nhà hàng quốc tế đã trở nên phổ biến, cung cấp nhiều món ăn đa dạng và nhiều lựa chọn thực phẩm hơn cho người dân địa phương. Ví dụ, tại Việt Nam, chúng ta có thể thưởng thức pizza Ý hoặc sushi Nhật Bản bên cạnh các món ăn truyền thống. Hơn nữa, một số món ăn quốc tế sử dụng nguyên liệu địa phương, khiến chúng trở nên độc đáo và phù hợp hơn với khẩu vị địa phương. Mặt khác, các món đặc sản của Việt Nam như phở, bánh mì cũng đang được ưa chuộng trên toàn thế giới.

B.

Nhờ toàn cầu hóa, mọi người có thể nhanh chóng khám phá âm nhạc mới từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay mọi người thích nghe nhạc từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau và bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, thanh thiếu niên Mỹ bị thu hút bởi âm nhạc và vũ đạo K-pop. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội âm nhạc trên toàn cầu quy tụ các nghệ sĩ và người hâm mộ âm nhạc. Trong thế giới kết nối ngày nay, việc các nhạc sĩ trên khắp thế giới cùng nhau thực hiện các dự án âm nhạc và chia sẻ ý tưởng là điều rất bình thường.

C.

Toàn cầu hóa cũng đã tác động đến thời trang bằng cách mở ra nhiều phong cách và ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới. Phong cách đa văn hóa pha trộn cả yếu tố truyền thống và hiện đại đang gia tăng. Điều này mang đến cơ hội cho các nhà thiết kế thời trang sáng tạo và phản ánh sự phong phú về văn hóa của thế giới. Giờ đây, mọi người dễ dàng theo kịp xu hướng thời trang từ các nền văn hóa và khu vực khác nhau cũng như thể hiện bản sắc của mình theo những cách mới và thú vị.

Tóm lại, toàn cầu hóa đã giúp tăng cường sự đa dạng văn hóa trên thế giới và khiến mọi người trân trọng các nền văn hóa và lối sống khác nhau.

Lời giải chi tiết:

A - 5. Variety of cuisines: Sự đa dạng của ẩm thực

B - 4. No borders for music: Âm nhạc không biên giới

C - 2. Blending fashion styles: Pha trộn phong cách thời trang

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the article again and choose the correct answer A, B, or C.

(Đọc lại bài viết và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. How has globalisation affected people's eating habits?

A. It has decreased the popularity of traditional food.

B. It has limited people's food choices to local dishes.

C. Local people are trying new cuisines.

2. Which of the following is NOT mentioned as something that local people can try in Viet Nam?

A. Dishes from other cultures using ingredients grown in Viet Nam.

B. Traditional dishes using international ingredients.

C. A Japanese dish of cooked rice and raw fish.

3. What can be inferred from the passage about music?

A. Music has connected people across cultures.

B. Teens around the world love listening to K-pop music.

C. It is easier to organise music festivals.

4. How has globalisation affected fashion?

A. It has introduced more traditional elements in fashion design.

B. It has promoted the exchange of fashion ideas and styles from around the world.

C. It has made it easier for people to create their own clothes.

5. What is the purpose of the article?

A. To discuss the positive impacts of globalisation on cultures.

B. To introduce features of new cultures to readers.

C. To explain how globalisation can help people have the same experiences.

Lời giải chi tiết:

1. C

 2. B

3. A

4. B

5. A

1. C

How has globalisation affected people's eating habits?

(Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con người như thế nào?)

A. It has decreased the popularity of traditional food.

(Nó đã làm giảm sự phổ biến của món ăn truyền thống.)

B. It has limited people's food choices to local dishes.

(Nó hạn chế sự lựa chọn thực phẩm của người dân đối với các món ăn địa phương.)

C. Local people are trying new cuisines.

(Người dân địa phương đang thử những món ăn mới.)

Thông tin: “Fast food chains and international restaurants have become popular, offering a wide range of dishes and more food choices to local people.”

(Các chuỗi thức ăn nhanh và nhà hàng quốc tế đã trở nên phổ biến, cung cấp nhiều món ăn đa dạng và nhiều lựa chọn thực phẩm hơn cho người dân địa phương.)

2. B

Which of the following is NOT mentioned as something that local people can try in Viet Nam?

(Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập là điều mà người dân địa phương có thể thử ở Việt Nam?)

A. Dishes from other cultures using ingredients grown in Viet Nam.

(Các món ăn từ các nền văn hóa khác sử dụng nguyên liệu được trồng tại Việt Nam.)

B. Traditional dishes using international ingredients.

(Món ăn truyền thống sử dụng nguyên liệu quốc tế.)

C. A Japanese dish of cooked rice and raw fish.

(Một món cơm và cá sống của người Nhật.)

Thông tin: “Moreover, some international dishes use local ingredients, which make them unique and more suitable to local tastes.”

(Hơn nữa, một số món ăn quốc tế sử dụng nguyên liệu địa phương, khiến chúng trở nên độc đáo và phù hợp hơn với khẩu vị địa phương.)

3. A

What can be inferred from the passage about music?

(Đoạn văn về âm nhạc có thể suy ra điều gì?)

A. Music has connected people across cultures.

(Âm nhạc đã kết nối mọi người giữa các nền văn hóa.)

B. Teens around the world love listening to K-pop music.

(Thanh thiếu niên trên khắp thế giới thích nghe nhạc K-pop.)

C. It is easier to organise music festivals.

(Việc tổ chức lễ hội âm nhạc dễ dàng hơn.)

Thông tin: “Thanks to globalisation, people can quickly discover new music from all over the world.”

(Nhờ toàn cầu hóa, mọi người có thể nhanh chóng khám phá âm nhạc mới từ khắp nơi trên thế giới.)

4. B

How has globalisation affected fashion?

(Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến thời trang như thế nào?)

A. It has introduced more traditional elements in fashion design.

(Nó đã giới thiệu nhiều yếu tố truyền thống hơn trong thiết kế thời trang.)

B. It has promoted the exchange of fashion ideas and styles from around the world.

(Nó đã thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng và phong cách thời trang từ khắp nơi trên thế giới.)

C. It has made it easier for people to create their own clothes.

(Nó giúp mọi người tự tạo ra quần áo dễ dàng hơn.)

Thông tin: “Globalisation has also impacted fashion by opening it up to a variety of styles and influences from around the world.”

(Toàn cầu hóa cũng đã tác động đến thời trang bằng cách mở ra nhiều phong cách và ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới.)

5. A

What is the purpose of the article?

(Mục đích của bài viết là gì?)

A. To discuss the positive impacts of globalisation on cultures.

(Thảo luận về những tác động tích cực của toàn cầu hóa đối với các nền văn hóa.)

B. To introduce features of new cultures to readers.

(Giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa mới tới bạn đọc.)

C. To explain how globalisation can help people have the same experiences.

(Để giải thích toàn cầu hóa có thể giúp mọi người có những trải nghiệm tương tự như thế nào.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What are some other effects of globalisation on cultural diversity? Give some examples in the context of Viet Nam.

(Một số tác động khác của toàn cầu hóa đối với sự đa dạng văn hóa là gì? Cho một số ví dụ trong bối cảnh của Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

In the context of Vietnam, the effects of globalisation on cultural diversity are evident in various aspects.

(Trong bối cảnh Việt Nam, tác động của toàn cầu hóa tới đa dạng văn hóa thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh.)

Language Influence:

(Ảnh hưởng ngôn ngữ)

Globalisation has influenced language use, with the prevalence of English as a global language impacting communication in Vietnam. While Vietnamese remains the primary language, the integration of English words and phrases into daily conversations reflects the influence of global communication trends.

(Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ, với việc tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu phổ biến đã ảnh hưởng đến giao tiếp ở Việt Nam. Trong khi tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chính, việc lồng ghép các từ và cụm từ tiếng Anh vào các cuộc trò chuyện hàng ngày phản ánh sự ảnh hưởng của xu hướng giao tiếp toàn cầu.)

Tourism and Cultural Exchange:

(Trao đổi du lịch và văn hóa)

Increased globalisation has led to a rise in tourism, bringing people from different parts of the world to Vietnam. This cultural exchange provides opportunities for locals to interact with visitors, share traditions, and learn about diverse perspectives. Conversely, Vietnamese culture has become a global attraction, as evidenced by the international popularity of Vietnamese cuisine, traditional art forms, and festivals.

(Toàn cầu hóa ngày càng tăng đã dẫn đến sự gia tăng du lịch, đưa mọi người từ các nơi khác nhau trên thế giới đến Việt Nam. Sự trao đổi văn hóa này tạo cơ hội cho người dân địa phương tương tác với du khách, chia sẻ truyền thống và tìm hiểu về những quan điểm đa dạng. Ngược lại, văn hóa Việt Nam trở thành sức hấp dẫn toàn cầu, bằng chứng là sự phổ biến quốc tế của ẩm thực Việt Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống và lễ hội.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking

  Panning a Cultural Diversity Day 1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you. 2. Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme. 3. Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening

  Celebrating Halloween in Viet Nam 1. Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam? 2. Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase. 3. Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing

  An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people 1. Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons. 2. Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making introductions and responding to them 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in groups of three. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the others are B and C. Use the expressions below to help you. Culture 2. Work in groups. Discuss the questions. 1. Read the text and put a tick () or cross () in the box next to the pictures to show the appropriate b

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Looking back

  Pronunciation Read the following sentences and write the words containing the /ɔɪ/, /aɪ/ and /aʊ/ sounds in the correct column. Then listen and check. Proctise saying the sentences in pairs. Vocabulary Grammar Choose the best answer A, B, C, or D. Choose the correct word to complete each of the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close