Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. 2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss the question.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

The father of Mickey Mouse

(Cha đẻ của chuột Mickey)

1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films.

(Làm việc theo cặp. Giải ô chữ để lộ tên bí mật. Chia sẻ những gì bạn biết về anh ấy hoặc những bộ phim của anh ấy.)

Lời giải chi tiết:

1. The Little Mermaid (Nàng tiên cá)

2. Snow White and the Seven Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)

3. Mickey Mouse (Chuột Mickey)

4. The Lion King (Vua sư tử)

5. Cinderella (Lọ lem)

6. Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật)

=> Ô chữ bí mật: DISNEY

About Disney

Walter Elias Disney was an American animator, movie producer, and entrepreneur. A number of his films have been enshrined in the National Film Registry by the Library of Congress and several of them have been recognized as among the greatest films ever by the American Film Institute. Renowned for his remarkable cartoons like Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella, and The Lion King,... Walt Disney received multiple Academy Awards in recognition of his contributions to the film industry.

Tạm dịch:

Về Disney

Walter Elias Disney là một nhà làm phim hoạt hình, nhà sản xuất phim và doanh nhân người Mỹ. Một số phim của ông đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào Cơ quan đăng ký phim quốc gia và một số trong số đó đã được Viện phim Mỹ công nhận là một trong những bộ phim hay nhất từ trước đến nay. Nổi tiếng với những bộ phim hoạt hình đáng chú ý như Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Lọ Lem và Vua sư tử, ... Walt Disney đã nhận được nhiều giải Oscar để ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành điện ảnh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned.

(Nghe một cuộc nói chuyện về cuộc đời của Walt Disney. Đánh số các sự kiện theo thứ tự được đề cập.)


A. A difficult beginning ___   

(Một khởi đầu khó khăn)                                          

B. An introduction to Walt Disney _1_

(Giới thiệu về Walt Disney)

C. Creating the world's most popular tourist attraction ___

(Tạo ra điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất thế giới)

D. The birth of Mickey Mouse ___

(Sự ra đời của chuột Mickey)

E. The success of Snow White and the Seven Dwarfs ___

(Sự thành công của Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)

F. The continued success of The Walt Disney Studios ___

(Sự thành công liên tục của Walt Disney Studios)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Walt Disney was one of the most admired people in the film industry. Many of the films created by his company are very popular with both children and adults.

However, success did not come early for Disney. When he set up his own film company, it was not very profitable. So, Disney chose to move to Hollywood to start a new career.

There, he developed a character based on a pet mouse he once had, under the name of Mickey Mouse. He even gave the mouse his own voice. Soon, Mickey Mouse became the world's most popular cartoon character and Disney was very popular worldwide.

But Disney did not stop there. He went on to produce his first feature-length animated film Snow White and the Seven Dwarfs. The film became a huge success, earning more than 400 million dollars since its release and eight Oscars, the top award in the film industry. Throughout his career, Disney won or received 26 Oscars - a record in history.

Besides making films, Disney was also the creator of the first Disneyland theme park which opened in 1955. Nowadays, there are 12 Disney parks around the world where people can meet Disney cartoon characters and see live shows of their magical stories.

After his death, The Walt Disney Studios continued to make high-quality live-action and animated films, such as The Little Mermaid, Beauty and the Beast, and The Lion King. His films continue to inspire both adults and children to follow their dreams.

Tạm dịch:

Walt Disney là một trong những người được ngưỡng mộ nhất trong ngành điện ảnh. Nhiều bộ phim do công ty của ông sản xuất rất được trẻ em và người lớn yêu thích.

Tuy nhiên, thành công không đến sớm với Disney. Khi ông thành lập công ty điện ảnh của riêng mình, nó không mang lại nhiều lợi nhuận. Vì vậy, Disney đã chọn chuyển đến Hollywood để bắt đầu sự nghiệp mới.

Ở đó, ông đã phát triển một nhân vật dựa trên con chuột cưng mà ông từng nuôi, dưới cái tên Chuột Mickey. Ông ấy thậm chí còn cho con chuột giọng nói của chính mình. Chẳng bao lâu, chuột Mickey đã trở thành nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới và Disney cũng rất nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nhưng Disney không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bộ phim đã thành công rực rỡ, thu về hơn 400 triệu đô la kể từ khi phát hành và 8 giải Oscar, giải thưởng cao nhất trong ngành điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp của mình, Disney đã giành hoặc nhận được 26 giải Oscar - một kỷ lục trong lịch sử.

Bên cạnh việc làm phim, Disney còn là người sáng tạo ra công viên giải trí Disneyland đầu tiên mở cửa vào năm 1955. Ngày nay, có 12 công viên Disney trên khắp thế giới nơi mọi người có thể gặp gỡ các nhân vật hoạt hình Disney và xem các chương trình trực tiếp về những câu chuyện kỳ diệu của họ.

Sau khi ông qua đời, Walt Disney Studios tiếp tục sản xuất những bộ phim hoạt hình và người thật đóng chất lượng cao như Nàng tiên cá, Người đẹp và Quái vật, và Vua sư tử. Những bộ phim của ông tiếp tục truyền cảm hứng cho cả người lớn và trẻ em theo đuổi ước mơ của mình.

Lời giải chi tiết:

2

A. A difficult beginning   

(Một khởi đầu khó khăn)

1

B. An introduction to Walt Disney

(Giới thiệu về Walt Disney)

5

C. Creating the world's most popular tourist attraction

(Tạo ra điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất thế giới)

3

D. The birth of Mickey Mouse

(Sự ra đời của chuột Mickey)

4

E. The success of Snow White and the Seven Dwarfs

(Sự thành công của Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)

6

F. The continued success of The Walt Disney Studios

(Sự thành công liên tục của Walt Disney Studios)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C.

(Hãy nghe lại cuộc nói chuyện. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


1. Walt Disney moved to Hollywood because ___________.

A. his parents moved to work there

B. he wanted to start his career again

C. his company became very successful

2. Which is true about Mickey Mouse?

A. It was based on a real pet.

B. It was first voiced by a famous actor.

C. It was not very popular.

3. What is NOT mentioned as an achievement of Snow White and the Seven Dwarfs?

A. It earned more than 400 million dollars.

B. It won several Oscars.

C. It was the best movie in the film industry.

4. What is true about Disney's achievements?

A. He created the first animated cartoon.

B. He holds the record for the most Oscars in history.

C. He designed all the Disneyland theme parks.

5. Why did he create Disneyland theme parks?

A. So that visitors can share their magical stories with Disney characters.

B. So that fans can see Disney characters live on stage and interact with them.

C. So that visitors can learn to make animated films.

Lời giải chi tiết:

1. B 2. A 3. C 4. B 5. B

1. B

Walt Disney chuyển đến Hollywood vì ___________.

A. bố mẹ ông ấy chuyển đến làm việc ở đó

B. ông ấy muốn bắt đầu lại sự nghiệp của mình

C. công ty của ông ấy đã trở nên rất thành công

Thông tin: When he set up his own film company, it was not very profitable. So, Disney chose to move to Hollywood to start a new career.

(Khi ông thành lập công ty điện ảnh của riêng mình, nó không mang lại nhiều lợi nhuận. Vì vậy, Disney đã chọn chuyển đến Hollywood để bắt đầu sự nghiệp mới.)

2. A

Điều nào đúng về chuột Mickey?

A. Chuột Mickey được dựa trên một thú cưng có thật.

B. Lần đầu tiên Chuột Mickey được lồng tiếng bởi một diễn viên nổi tiếng.

C. Chuột Mickey không phổ biến lắm.

Thông tin: There, he developed a character based on a pet mouse he once had, under the name of Mickey Mouse. He even gave the mouse his own voice. Soon, Mickey Mouse became the world's most popular cartoon character and Disney was very popular worldwide.

(Ở đó, ông đã phát triển một nhân vật dựa trên con chuột cưng mà ông từng nuôi, dưới cái tên Chuột Mickey. Ông ấy thậm chí còn cho con chuột giọng nói của chính mình. Chẳng bao lâu, chuột Mickey đã trở thành nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới và Disney cũng rất nổi tiếng trên toàn thế giới.)

3. C

Điều gì KHÔNG được đề cập đến như một thành tựu của Bạch Tuyết và bảy chú lùn?

A. Bộ phim kiếm được hơn 400 triệu đô la.

B. Bộ phim đã giành được nhiều giải Oscar.

C. Đó là bộ phim hay nhất trong ngành điện ảnh.

Thông tin: He went on to produce his first feature-length animated film Snow White and the Seven Dwarfs. The film became a huge success, earning more than 400 million dollars since its release and eight Oscars, the top award in the film industry.

(Ông tiếp tục sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bộ phim đã thành công rực rỡ, thu về hơn 400 triệu đô la kể từ khi phát hành và 8 giải Oscar, giải thưởng cao nhất trong ngành điện ảnh. )

4. B

Điều gì đúng về thành tựu của Disney?

A. Ông ấy đã tạo ra bộ phim hoạt hình đầu tiên.

B. Ông ấy giữ kỷ lục giành được nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử.

C. Ông ấy đã thiết kế tất cả các công viên giải trí của Disneyland.

Thông tin: Throughout his career, Disney won or received 26 Oscars - a record in history.

(Trong suốt sự nghiệp của mình, Disney đã giành hoặc nhận được 26 giải Oscar - một kỷ lục trong lịch sử.)

5. B

Tại sao ông lại tạo ra các công viên giải trí Disneyland?

A. Để du khách có thể chia sẻ những câu chuyện kỳ diệu của mình với các nhân vật Disney.

B. Để người hâm mộ có thể nhìn thấy các nhân vật Disney trực tiếp trên sân khấu và giao lưu với họ.

C. Để du khách có thể học cách làm phim hoạt hình.

Thông tin: Nowadays, there are 12 Disney parks around the world where people can meet Disney cartoon characters and see live shows of their magical stories.

(Ngày nay, có 12 công viên Disney trên khắp thế giới nơi mọi người có thể gặp gỡ các nhân vật hoạt hình Disney và xem các chương trình trực tiếp về những câu chuyện kỳ diệu của họ.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in pairs. Discuss the question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What do you think is most impressive about Walt Disney’s life and achievements?

(Bạn nghĩ điều gì ấn tượng nhất về cuộc đời và thành tựu của Walt Disney?)

Lời giải chi tiết:

Walt Disney's most impressive legacy lies in his pioneering contributions to animation, theme parks, and entertainment. He revolutionized the animation industry with the creation of iconic characters like Mickey Mouse and produced the first full-length animated feature film. Disney's visionary approach extended to theme parks, as seen with the opening of Disneyland, setting a new standard for immersive and magical experiences. His entrepreneurial spirit, coupled with a knack for storytelling, led to the establishment of The Walt Disney Company, which has become a global entertainment powerhouse. Disney's enduring impact on popular culture and his ability to transform imagination into reality make his life and achievements truly remarkable.

Tạm dịch:

Di sản ấn tượng nhất của Walt Disney nằm ở những đóng góp tiên phong của anh cho lĩnh vực hoạt hình, công viên giải trí và giải trí. Anh đã cách mạng hóa ngành công nghiệp hoạt hình bằng việc tạo ra những nhân vật mang tính biểu tượng như Chuột Mickey và sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên. Cách tiếp cận có tầm nhìn xa của Disney đã mở rộng sang các công viên giải trí, như đã thấy với việc khai trương Disneyland, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những trải nghiệm phong phú và kỳ diệu. Tinh thần kinh doanh của anh, cùng với sở trường kể chuyện, đã dẫn đến việc thành lập Công ty Walt Disney, công ty đã trở thành một cường quốc giải trí toàn cầu. Tác động lâu dài của Disney đối với văn hóa đại chúng và khả năng biến trí tưởng tượng thành hiện thực khiến cuộc đời và những thành tựu của anh thực sự đáng chú ý.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing

  1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you cannot find the answer. 2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1. 3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline suggestions to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 17 to help you. 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. 2. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back

  Pronunciation Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Project

  Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them. You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book. Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

  1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes. 3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close