Giải câu 4 trang 36 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 36 SBT địa 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức một số quốc gia - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải câu 3 trang 36 SBT địa 8

    Giải câu 3 trang 36 SBT địa 8, Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau:

  • Giải câu 2 trang 36 SBT địa 8

    Giải câu 2 trang 36 SBT địa 8, Dựa vào bảng dưới đây: Nêu nhận xét về cán cân thương mại của các nước trên?

  • Giải câu 1 trang 35 SBT địa 8

    Giải câu 1 trang 35 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Em hãy: a, Tính mật độ dân số của Đông Á, Tây Nam Á và thế giới sau đó ghi vào cột để trống trong bảng. b, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số giữa Đông Nam Á với Tây Nam Á và toàn thế giới theo gợi ý dưới đây: c, Hãy nêu nhận xét chung về dân cư Đông Á.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài