Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10, Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Cơ cấu dân số
Gửi bài