Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 91 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 91 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 2 trang 92 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 92 sách bài tập Địa lí 10, Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 92 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 92 sách bài tập Địa lí 10, Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

 • pic

  Câu 4 trang 92 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 92 sách bài tập Địa lí 10, Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • pic

  Câu 5 trang 92 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 92 sách bài tập Địa lí 10, Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

 • pic

  Câu 6 trang 93 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 93 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao các nước đang phát triển ở Châu Á rất phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?

Gửi bài