Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 76 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng.

 • pic

  Câu 2 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 4 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

 • pic

  Câu 5 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Cây cao su có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 6 trang 78 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây cà phê có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 7 trang 78 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây chè có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 8 trang 79 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 9 trang 79 SBT địa 10

  Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao hiện nay các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ rừng?