Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 76 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng.

 • pic

  Câu 2 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 4 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

 • pic

  Câu 5 trang 77 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Cây cao su có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 6 trang 78 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây cà phê có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 7 trang 78 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây chè có đặc điểm sinh thái là

 • pic

  Câu 8 trang 79 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 9 trang 79 SBT địa 10

  Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao hiện nay các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ rừng?

Gửi bài