Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 10, Thạch quyển bao gồm A. bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.

 • pic

  Câu 2 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 21 SBT địa 10, Vật chất ở nhân Trái Đất có đặc điểm A. là những chất khí có tính phóng xạ cao.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 21 SBT địa 10, Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là

 • pic

  Câu 4 trang 21 SBT 10

  Giải câu 4 trang 21 SBT 10, Lớp vật chất có trạng thái quánh dẻo của Trái Đất tập trung ở: a) vỏ Trái Đất. c) tầng Manti trên. b) tầng Manti dưới. d) nhân trong.

 • pic

  Câu 6 trang 22 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 22 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 7 trang 22 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 22 SBT địa 10, Hãy nêu những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

Gửi bài