Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 36 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 36 SBT địa 10, Hãy cho biết: - Điều kiện để ngưng đọng hơi nước. - Sương mù sinh ra trong điều kiện nào. - Mây và mưa được hình thành như thế nào.

 • pic

  Câu 2 trang 37 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 37 SBT địa 10, Nối các ô xung quanh với ô ở giữa sao cho phù hợp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 37 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 37 SBT địa 10, Dưới các áp cao cận chí tuyến thường có các hoang mạc lớn vì

 • pic

  Câu 4 trang 38 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 38 SBT địa 10, Các loại gió nào dưới đây mang mưa nhiều cho vùng chúng thổi đến?

 • pic

  Câu 5 trang 38 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 38 SBT địa 10, Trên những sườn núi cao đón gió, càng lên cao lượng mưa trong năm càng lớn, nhưng ở đỉnh núi cao lượng mưa trong năm lại ít, nguyên nhân là do

 • pic

  Câu 6 trang 38 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 38 SBT địa 10, Hãy giải thích sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất không đều theo vĩ độ. - Vùng xích đạo mưa rất nhiều vì: - Vùng chí tuyến mưa ít vì: - Vùng ôn đới mưa nhiều vì: - Vùng cực mưa rất ít vì:

Gửi bài