Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 96 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 96 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp

 • pic

  Câu 2 trang 96 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 96 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 97 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 97 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

 • pic

  Câu 4 trang 97 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 97 sách bài tập Địa lí 10, Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP có sự khác nhau giữa các nhóm nước:

 • pic

  Câu 5 trang 98 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 98 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 6 trang 98 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 98 sách bài tập Địa lí 10, Các trung tâm dịch vụ lớn, nhất là các dịch vụ có vai trò rất to lớn trong nền kinh tế toàn cầu (tiền tệ, giao thông vận tải, viễn thông,...) thường là

Gửi bài