Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 10, Thạch quyển bao gồm A. bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.

 • pic

  Câu 2 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 21 SBT địa 10, Vật chất ở nhân Trái Đất có đặc điểm A. là những chất khí có tính phóng xạ cao.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 21 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 21 SBT địa 10, Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là

 • pic

  Câu 4 trang 21 SBT 10

  Giải câu 4 trang 21 SBT 10, Lớp vật chất có trạng thái quánh dẻo của Trái Đất tập trung ở: a) vỏ Trái Đất. c) tầng Manti trên. b) tầng Manti dưới. d) nhân trong.

 • pic

  Câu 6 trang 22 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 22 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 7 trang 22 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 22 SBT địa 10, Hãy nêu những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

 • pic

  Câu 1 trang 23 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 10, Nội lực là A. lực phát sinh từ vũ trụ. B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.

 • pic

  Câu 2 trang 23 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 23 SBT địa 10, Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là a) năng lượng của bức xạ mặt trời. b) năng lượng của động đất, núi lửa. c) năng lượng ở trong lòng Trái Đất. d) năng lượng từ Vũ Trụ.

 • pic

  Câu 3 trang 23 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 23 SBT địa 10, Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong bảng sau:

 • pic

  Câu 4 trang 24 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 24 SBT địa 10, Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là

 • Quảng cáo

Gửi bài