Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 52 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 52 SBT địa 10, Phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thể hiện rõ sự thay đổi theo

 • pic

  Câu 3 trang 52 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 52 SBT địa 10, Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ. Lấy ví dụ cụ thể chứng minh.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 53 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 53 SBT địa 10, a) Nhận xét về sự phân bố thực vật và đất theo độ cao. b) Giải thích sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao.

Gửi bài