Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 49 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 49 SBT địa 10, Sinh quyển là gì? Vì sao chiều dày của sinh quyển lại có sự khác nhau?

 • pic

  Câu 2 trang 49 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 10, Giới hạn phía trên của sinh quyển là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 49 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 49 SBT địa 10, Sinh vật không thể xâm nhập và tồn tại ở tầng ô dôn vì A. tầng này hấp thụ tia tử ngoại, sẽ hủy diệt sinh vật. B. tầng này có không khí rất đậm đặc. C. tầng này có nhiệt độ rất cao, sinh vật không thể sống được. D. tầng này có không khí rất loãng, chủ yếu là hêli và hiđrô.

 • pic

  Câu 4 trang 49 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 49 SBT địa 10, Trong các kiểu (hoặc đới) khí hậu dưới đây, kiểu (hoặc đới) nào có điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho cây cối sinh trưởng và phát triển?

 • pic

  Câu 5 trang 50 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 50 SBT địa 10, Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 6 trang 50 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 50 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,... có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật. b) Các đặc tính lí, hóa và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

 • pic

  Câu 7 trang 51 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 51 SBT địa 10, ở nước ta, các loài cây sú, vẹt, đước, bần, mắm chỉ phát triển và phân bố trên loại đất nào?

 • pic

  Câu 8 trang 51 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 51 SBT địa 10, Dựa vào hình 18 (tr.67 SGK), hãy phân tích nguyên nhân hình thành các vành đai thực vật theo độ cao ở núi An-pơ (châu Âu).

 • pic

  Câu 9 trang 51 SBT địa 10

  Giải câu 9 trang 51 SBT địa 10, Chứng minh rằng thực vật có ảnh hưởng tới sự phân bố của động vật?

 • pic

  Câu 10 trang 51 SBT địa 10

  Giải câu 10 trang 51 SBT địa 10, Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đối với sự phân bố sinh vật thể hiện ở việc A. mở rộng hoặc thu hẹp diện tích rừng trên bề mặt trái đất.

 • Quảng cáo

Gửi bài