Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 39 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 39 SBT địa 10, Dựa vào hình 14.1 trong SGK, điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô bên phải với ô ở giữa để hình thành sơ đồ.

 • pic

  Câu 2 trang 40 SBT địa 10

  Dựa vào hình 14.2 trong SGK, hoàn thành bảng sau :

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài