Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 30 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 30 SBT địa 10, Dựa vào hình 7.3 trang 27 SGK và nội dung kiến thức, hãy: a) Nêu tên các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển. b) Nêu hướng di chuyển của các mảng kiến tạo.

 • pic

  Câu 2 trang 30 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 30 SBT địa 10, Dựa vào hình 10 (tr. 38 SGK), kết hợp với hình 7.3 (tr. 27 SGK), hãy cho biết: a) Động đất và núi lửa thường xảy ra ở những khu vực nào trên Trái Đất?

 • Quảng cáo

Gửi bài