Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 41 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 41 SBT địa 10, Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm:

 • pic

  Câu 2 trang 41 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 41 SBT địa 10, Hãy trình vẽ sơ đồ đơn giản biểu hiện vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 42 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 42 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp một cách ngắn gọn vào chỗ trống (...) trong sơ đồ dưới đây.

 • pic

  Câu 4 trang 43 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 43 SBT địa 10, Sông ngòi ở đới/kiểu khí hậu nào dưới đây có đặc điểm “tổng lượng nước sông hàng năm nhỏ, chủ yếu tập trung vào mùa đông”?

 • pic

  Câu 5 trang 43 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 43 SBT địa 10, Mực nước lũ của các sông ngòi ở miền Trung nước ta thường lên rất nhanh do nguyên nhân nào?

 • pic

  Câu 6 trang 43 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 43 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải, sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 7 trang 44 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 44 SBT địa 10, Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở

Gửi bài