Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 44 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 44 SBT địa 10, Sóng biển là

 • pic

  Câu 2 trang 44 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 44 SBT địa 10, Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 44 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 44 SBT địa 10, Thủy triều được hình thành do A. sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của mặt trời.

 • pic

  Câu 4 trang 45 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 45 SBT địa 10, Dựa vào hình sau và kiến thức đã học: Hãy nhận xét về chế độ thủy triều của Trái Đất khi Mặt trăng ở các vị trí trên hình (1,2,3,4) và giải thích nguyên nhân.

 • pic

  Câu 5 trang 45 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 45 SBT địa 10, Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là A. chuyển động tự quay của trái đất.

 • pic

  Câu 6 trang 46 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 46 SBT địa 10, Dòng biển nóng là các dòng biển A. có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của các khối nước xung quanh.

 • pic

  Câu 7 trang 46 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 46 SBT địa 10, Dựa vào hình 16.4 (tr.61 SGK) – các dòng biển trên thế giới, các vòng hoàn lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp (từ 0 đến 40°B và N) có đặc điểm

 • pic

  Câu 8 trang 46 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 46 SBT địa 10, Dựa vào hình 16.4 – các dòng biển trên thế giới, cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Gửi bài