Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 25 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 25 SBT địa 10, Ngoại lực là A. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

 • pic

  Câu 2 trang 25 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 25 SBT địa 10, Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là A. nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển,…).

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 25 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 25 SBT địa 10, Quá trình phong hóa là A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.

 • pic

  Câu 4 trang 25 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 25 SBT địa 10, Vì sao quá trình phong hóa lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất?

 • pic

  Câu 5 trang 26 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 26 SBT địa 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

 • pic

  Câu 6 trang 26 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 26 SBT địa 10, Vì sao phong hóa lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

 • pic

  Câu 7 trang 27 SBT địa 10

  địa 10, Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là a) nước. c) sinh vật. b) gió. d) con người.

 • pic

  Câu 8 trang 27 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 27 SBT địa 10, Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Gửi bài