Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 5 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 6 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 6 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 6 SBT địa 10, Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu “hình tam giác”, đây là dạng kí hiệu nào?

 • pic

  Câu 4 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 7 SBT địa 10, Trong phương pháp đường chuyển động, để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí, người ta sử dụng

 • pic

  Câu 5 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 7 SBT địa 10, Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng

Gửi bài