Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 108 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 108 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 108 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 108 sách bài tập Địa lí 10, Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 109 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 109 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường?

 • pic

  Câu 5 trang 109 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Lấy ví dụ chứng minh rằng con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường.

 • pic

  Câu 6 trang 110 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 110 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ dưới đây:

Gửi bài