Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 5 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 6 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 6 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 6 SBT địa 10, Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu “hình tam giác”, đây là dạng kí hiệu nào?

 • pic

  Câu 4 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 7 SBT địa 10, Trong phương pháp đường chuyển động, để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí, người ta sử dụng

 • pic

  Câu 5 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 7 SBT địa 10, Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng

 • pic

  Câu 1 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 7 SBT địa 10, Cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. Nêu ví dụ.

 • pic

  Câu 2 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 8 SBT địa 10, Cho biết ý nào dưới đây là không đúng. A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

 • pic

  Câu 3 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10, Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

 • pic

  Câu 4 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 8 SBT địa 10, Dựa vào tỉ lệ của bản đồ, người ta có thể biết được A. bản đồ đó lớn hay nhỏ.

 • pic

  Câu 5 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 8 SBT địa 10, Vì sao trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu kĩ phần chú giải và kí hiệu bản đồ?

 • Quảng cáo

Gửi bài