Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 11 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 11 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

 • pic

  Câu 3 trang 11 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy thủy điện ở nước ta chủ yếu tập trung ở vùng

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 11 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta thuộc vùng kinh tế

 • pic

  Câu 5 trang 11 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy nhiệt điện vào loại lớn nhất nước ta là

 • pic

  Câu 1 trang 13 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 13 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Cho biết bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

 • pic

  Câu 3 trang 13 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, có thể thấy thời gian mùa bão ở nước ta có đặc điểm

 • pic

  Câu 4 trang 13 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ cho biết tần suất bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây.

 • pic

  Câu 5 trang 13 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, cho biết gió Tây khô nóng tập trung hoạt động ở khu vực nào.

 • pic

  Câu 6 trang 13 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, cho biết tháng 7 hướng gió nào có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội

 • pic

  Câu 1 trang 14 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 14 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Cho biết bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

 • Quảng cáo

Gửi bài