Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10, Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

Quảng cáo

Đề bài

Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần

A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

B. tìm hiểu xem nội dung chính mà bản đồ thể hiện là gì.

C. tìm hiểu ý nghĩa của màu sắc thể hiện trên bản đồ.

D. đọc bảng chú của bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sử dụng bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Các thông tin được mã hóa lên trên bản đồ bằng các kí hiệu. Bảng chú Chọn được xem là “chìa khóa” để Chọn mã các thông tin đó. Vì vậy, muốn biết được ý nghĩa của các kí hiệu, cần đọc bảng chú Chọn của bản đồ.

Chọn: D. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài