Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 104 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 104 sách bài tập Địa lí 10, Về kênh đào Xuy-ê a) Hãy tính toán và hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 105 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 105 sách bài tập Địa lí 10, Về kênh đào Pa - na - ma a) Hãy tính toán và hoàn thành bảng dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài