Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 15 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 15 SBT địa 10, Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy: - Xác định vị trí của Trái Đất: Trái Đất là hành tinh được đánh số trong hình vẽ

 • pic

  Câu 2 trang 16 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 16 SBT địa 10, Hệ Mặt Trời là a) một tập hợp các thiên thể, gồm nhiều Mặt Trời. b) khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 16 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 16 SBT địa 10, Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được mặt trời chiếu sáng là ngày và một nửa k được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân là do

 • pic

  Câu 5 trang 16 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 16 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ múi. b) Người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30° kinh tuyến.

 • pic

  Câu 6 trang 17 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 17 SBT địa 10, Hãy vẽ hướng chuyển động của các vật thể sau khi đã bị lệch do lực Côriôlit vào hình dưới đây.

Gửi bài