Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 106 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 106 sách bài tập Địa lí 10, Thị trường được hiểu là

 • pic

  Câu 2 trang 106 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 106 sách bài tập Địa lí 10, Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 106 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 106 sách bài tập Địa lí 10, Phân biệt hai khái niệm: thị trường và thương mại.

 • pic

  Câu 4 trang 106 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 106 sách bài tập Địa lí 10, Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua

 • pic

  Câu 5 trang 107 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 107 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức trong bài, hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 6 trang 107 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 107 sách bài tập Địa lí 10, Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới là:

Gửi bài