Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 7 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 7 SBT địa 10, Cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. Nêu ví dụ.

 • pic

  Câu 2 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 8 SBT địa 10, Cho biết ý nào dưới đây là không đúng. A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10, Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

 • pic

  Câu 4 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 8 SBT địa 10, Dựa vào tỉ lệ của bản đồ, người ta có thể biết được A. bản đồ đó lớn hay nhỏ.

 • pic

  Câu 5 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 8 SBT địa 10, Vì sao trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu kĩ phần chú giải và kí hiệu bản đồ?

 • pic

  Câu 6 trang 8 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 8 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Để xác định phương hướng chính xác trên bản đồ chúng ta cần phải dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến.

Gửi bài