Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 93 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 93 sách bài tập Địa lí 10, Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đồ thị biểu hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới giai đoạn 1950 – 2013

 • pic

  Câu 2 trang 94 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 94 sách bài tập Địa lí 10, Ghi tên ngành công nghiệp có sản phẩm là: than, dầu mỏ, điện, thép vào bảng dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 95 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 95 sách bài tập Địa lí 10, Nhận xét a) Tình hình sản xuất than

Gửi bài