Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 69 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 69 SBT địa 10, Đọc bản đồ hình 25 trong SGK, xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc.

 • pic

  Câu 2 trang 69 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 69 SBT địa 10, Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở A. châu Mĩ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 70 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 70 SBT địa 10, Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2?

 • pic

  Câu 4 trang 70 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 70 SBT địa 10, Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là những nơi

 • pic

  Câu 5 trang 70 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 70 SBT địa 10, Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn?

 • pic

  Câu 6 trang 70 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 70 SBT địa 10, Tại sao vùng hoang mạc thường có dân cư thưa thớt? A. Đất nghèo dinh dưỡng.

Gửi bài