Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 82 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 10, Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước trên.

 • pic

  Câu 2 trang 82 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 82 sách bài tập Địa lí 10, Tính bình quân lương thực theo đầu người của một số nước và thế giới.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 83 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 10, Bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do

 • pic

  Câu 4 trang 83 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 83 sách bài tập Địa lí 10, Nhận xét nào đúng từ bảng số liệu trên?

Gửi bài