Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 99 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 99 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống xã hội.

 • pic

  Câu 2 trang 99 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 99 sách bài tập Địa lí 10, Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 100 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 100 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ:

 • pic

  Câu 4 trang 100 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 100 sách bài tập Địa lí 10, Hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 101 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 101 sách bài tập Địa lí 10, Hãy phân tích tác động của công nghiệp tới giao thông vận tải.

Gửi bài