Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 56 SBT địa 10, Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

 • pic

  Câu 2 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 56 SBT địa 10, Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là A. sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 56 SBT địa 10, Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây? A. Vòng tuần hoàn của nước.

 • pic

  Câu 4 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 56 SBT địa 10, Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất. a) Các vòng đai nhiệt trên Trái Đất b) Các đai khí áp trên Trái Đất c) Các đới khí hậu trên Trái Đất

 • pic

  Câu 5 trang 57 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 57 SBT địa 10, Hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 6 trang 58 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 58 SBT địa 10, Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 7 trang 58 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 58 SBT địa 10, Nối các ô với nhau sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 8 trang 58 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 58 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Gửi bài