Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 18 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 18 SBT địa 10, Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy trình bày chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm.

 • pic

  Câu 2 trang 18 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 18 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 19 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 19 SBT địa 10, Ghi các ngày: Xuân phân (21-3), Hạ chí (22-6), Thu phân (23-9) và Đông chí (22-12) vào các chỗ trống (...), sao cho phù hợp với các vị trí của Trái Đất trong hình dưới đây.

 • pic

  Câu 4 trang 19 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 19 SBT địa 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 5 trang 20 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 20 SBT địa 10, Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 6 trang 20 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 20 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau.

Gửi bài