Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 79 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của ngành chăn nuôi.

 • pic

  Câu 2 trang 80 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào là đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 80 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Trâu là vật nuôi phổ biến của miền

 • pic

  Câu 4 trang 80 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải, sao cho phù hợp

 • pic

  Câu 5 trang 80 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm.

 • pic

  Câu 6 trang 81 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 81 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao ngành chăn nuôi thủy sản trên thế giới ngày càng phát triển?

Gửi bài