Giải câu 2 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào là đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Ý nào là đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới?

A. Chăn nuôi là ngành sản xuất cổ xưa nhất của nhân loại.

B. Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn.

C. Hình thức chăn nuôi đã có nhiều thay đổi nhờ sự tiến bộ của khoa học - kĩ thuật.

D. Trong nền nông nghiệp hiện đại, chăn nuôi phát triển theo hướng chuyên môn hóa (thịt, trứng, sữa,...).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm ngành chăn nuôi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới là sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn.

Chọn: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải