Giải câu 5 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

ĐÀN BÒ VÀ ĐÀN LỢN TRÊN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1980 – 2014 (Đơn vị: triệu con)

a) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm.

A. biểu đồ miền.

B. biểu đồ tròn.

C. biểu đồ cột.

D. biểu đồ kết hợp.

b) Từ năm 1980 đến năm 2014, tốc độ tăng trưởng của đàn bò và đàn lợn lần lượt là:

A. 132,5% và 115,8%.

B. 117,6% và 125,7%.

C. 121,7% và 126,7%.

D. 126,7% và 221,7%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận dạng biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm là biểu đồ cột.

Chọn: C

b) Từ năm 1980 đến năm 2014, tốc độ tăng trưởng của đàn bò và đàn lợn lần lượt là (1482,1/1218,1 x 100% = 121,7% và 986,6/778,8 = 126,7%).

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải