Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 74 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

 • pic

  Câu 2 trang 74 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 74 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

 • pic

  Câu 4 trang 75 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

 • pic

  Câu 5 trang 75 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 10, Điền những nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau.

 • pic

  Câu 6 trang 76 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Gửi bài