Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 111 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường.

 • pic

  Câu 2 trang 111 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Thế nào là sự phát triển bền vững?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 111 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do

 • pic

  Câu 4 trang 112 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 112 sách bài tập Địa lí 10, Vì sao các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề về môi trường?

 • pic

  Câu 5 trang 112 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 112 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn nhân loại?

Gửi bài