Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10, Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu sinh học - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Cơ cấu dân số
Gửi bài